Hoppa till innehåll

Learnmera Oy

Learnmera / Finland

Learnmera Oy är en privat leverantör av språkutbildning och översättning i huvudstadsregionen, som tillhandahåller affärsspråkslektioner, översättningar och korrekturläsningstjänster. Kurser erbjuds i de större nordiska och europeiska språken, samt nybörjarkurser i engelska, finska, svenska, franska, tyska och ryska. Learnmera Oy har stor erfarenhet av att skapa utbildningsresurser, skapa webbsidor och bygga APP innehåll samt yrkeskurser online. Deras gratis publicerade språkinlärnings- och kulturmaterial på nätet har haft hundratusentals nedladdningar till denna dag. Learnmera Oy har varit verksamt inom olika europeiska projekt sedan 2008.
Utöver de ovan nämnda tjänsterna tillhandahåller Learnmera även IT-tjänster speciellt riktade mot företagskunder och institutioner som vill förbättra sina kundgränssnitt och närvaro på sociala medier.
En lista över projekt som Learnmera tidigare arbetat med finns här.

www.learnmera.com
www.thelanguagemenu.com
Veronica Gelfgren
veronica@learnmera.com
+358 45 169 5454

B-Creative Association

B-Creative förening / Sverige

B-Creative är en förening som utvecklar kurser, evenemang, workshops inom olika ämnen som språkinlärning, virtuellt resande, utbildningskoncept och kulturkoncept. B-Creative har ett stort nätverk i Sverige och i Europa med frivilligorganisationer, utbildningsorganisationer och föreningar.

Personalen i B-Creative har erfarenhet av europeiska projekt, utveckling av utbildningsmaterial, marknadsföring, nätverkande och fokus på individen är centrala värderingar för oss.

Personalen har tidigare arbetat med utveckling av utbildningsmaterial för olika målgrupper såsom entreprenöriella färdigheter och IKT-utbildning.
B – Creative förening har kontakter med olika utbildningsorganisationer, seniorföreningar, kvinnojour och migrantföreningar, och vi kommer att ha dem som associerade partners.

Website
B-Creative Association
Ingmarie Rohdin
ingmarierohdin@b-creative.link

Centre for Education and Innovation Research

Centre for Education and Innovation Research (CEIR) är en icke-vinstdrivande forskningsinstitution i Riga, Lettland. CEIRs motivation är ”Innovationsbaserad utbildning”. CEIR bedriver ett brett utbud av forskningsaktiviteter inriktade på att främja högre, yrkesutbildning, vuxen-, skol- och ungdomsutbildning. För undersökningen av kopplingar och regelbundenhet mellan utbildning och innovation, står CEIR på pelarna utbildning, forskning och samarbete.

CEIRs icke-formella utbildningsverksamhet riktar sig till målgrupperna ungdomar, seniorer, unga kvinnor, personer med sämre möjligheter, migranter såväl som asylsökande. Missgynnade grupper från landsbygdsområden finns också i CEIR:s utbildningslokal.

CEIR-forskningen fokuserar på social integration som ett mål för 2030-agendan för hållbar utveckling via icke-formell utbildning. Inkluderande utbildningsmiljö och flexibla inlärningsvägar är det som CEIR ger särskild uppmärksamhet. CEIR-utbildningar kräver också analys av anpassningen av IKT och affärssimuleringar (digitalt entreprenörskap) till elevers behov inom högre utbildning, yrkesutbildning, vuxenutbildning och ungdomsutbildning. CEIR-utbildningsprogram för olika målgrupper (cirka 200 elever totalt varje år) underlättar elevernas kompetenshöjning för att förbättra deras anställbarhet, välfärd, social inkludering och hållbarhet.

Website   |   Facebook
Jelena Zascerinska ceir2012@gmail.com
+37129435142

Island Panorama Center

Island Panorama Center är en icke-statlig, partipolitiskt obunden, ideell och neutralt centrum baserat i Reykjavik, Island. Det är en organisation som arbetar för att bygga en tolerant, icke-rasistisk, icke fördomsfull, icke-beskrivande samhälle där social rättvisa och jämlikhet finns för alla.

De huvudsakliga målen för centret är att bygga ett tolerant, icke-rasistisk, icke fördomsfullt och icke-diskriminerande isländskt samhället Vi tror att yttrandefrihet innebär att vara moraliskt ansvarig i vad som helst vi säger eller gör. Vi främjar, uppmuntrar och kampanjar därför för mångfald, inkludering, acceptans och förståelse. Vårt mål är att utbilda, stödja och utbilda samhället i detta avseende.

Vi ökar medvetenheten och fokuserar på att olika samhälleliga påverkan är ofta de största hindren och barriärerna som hindrar oss från att se verkligheten. Vi gör det känt att vi måste komma över dessa hinder för att undvika rasism, diskriminering, hat, missförstånd och fördomar.

Vi motsätter oss segregation och välkomnar integration. Vi håller också koll på regeringens invandringspolitik för att kunna lobba, föreslå och genomföra nödvändiga ändringar. Vi främjar dialoger och löser meningsskiljaktigheter. Vi föredrar att hitta lösningar och genomföra praktiska åtgärder där vi skiljer oss åt. Vi tror på att använda ett uppmärksamt öra, vi välkomnar förslag, skillnad på åsikter, tvivel och frågor.

Åland University of Applied Sciences

Högskolan på Ålands verksamhet styrs av den åländska högskolelagen. Till verksamheten hör högskoleutbildning, öppna högskolekurser, fortbildningskurser och forskning.

Högskolan på Åland är en liten högskola som inledde sin verksamhet den 1 januari 2003. Småskaligheten och närheten mellan studerande och anställda är ett kännetecken för Högskolan på Åland liksom den vackra miljön i sjöfartsstaden Mariehamn.

Website

STEM COIL ÄR ETT NORDPLUS PROJEKT

Detta projekt finansieras med stöd av NordPlus-programmet. Projektnr:NPHZ-2021/10050. Denna kommunikation återspeglar endast författarens åsikter, och NordPlus kan inte hållas ansvarigt för användningen som kan göras av informationen i den.