Skip to content

    STEM COIL IR NORDPLUS PROJEKTS

    Šis projekts tiek finansēts ar NordPlus programmas atbalstu. Projekta Nr.:NPHZ-2021/10050. Šis paziņojums atspoguļo tikai autora uzskatus, un NordPlus neuzņemas atbildību par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu.