Skip to content

Learnmera Oy

Learnmera / Somija Learnmera Oy ir privāts valodu izglītības un tulkošanas pakalpojumu sniedzējs Helsinku reģionā, kas nodrošina lietišķās valodas nodarbības, tulkojumus un korektūras pakalpojumus. Kursi tiek piedāvāti lielākajās Ziemeļvalstu un Eiropas valodās, kā arī iesācēju kursi angļu, somu, zviedru, franču, vācu un krievu valodās. Learnmera Oy ir ievērojama pieredze izglītības resursu izveidē, vietņu izveidē un lietotņu satura veidošanā, kā arī tiešsaistes profesionālajos kursos. Viņu bezmaksas publicētie valodu apguves un kultūras materiāli tiešsaistē līdz pat mūsdienām ir lejupielādēti simtiem tūkstošu. Learnmera Oy ir aktīvi darbojies dažādos Eiropas projektos kopš 2008. gada. Papildus iepriekš minētajiem pakalpojumiem Learnmera sniedz arī IT pakalpojumus, kas īpaši vērsti uz korporatīvajiem klientiem un iestādēm, kas vēlas uzlabot klientu saskarnes un sociālo mediju klātbūtni. To projektu sarakstu, pie kuriem Learnmera iepriekš ir strādājis, var atrast šeit.

www.learnmera.com
www.thelanguagemenu.com
Veronica Gelfgren
veronica@learnmera.com
+358 45 169 5454

B-Creative Association

B-Radošā apvienība/Zviedrija

B-Creative ir biedrība, kas izstrādā kursus, pasākumus, seminārus par dažādām tēmām, piemēram, valodu apguvi, virtuālo ceļošanu, izglītības koncepcijām un kultūras koncepcijām. B-Creative ir plašs tīkls Zviedrijā un Eiropā ar NVO, izglītības organizācijām un asociācijām.

B-Creative darbiniekiem ir pieredze Eiropas projektos, izglītības materiālu izstrāde, mārketings, tīklošanās un fokuss uz indivīdu mums ir galvenās vērtības.

Darbinieki iepriekš ir strādājuši ar izglītības materiālu izstrādi dažādām mērķa grupām, piemēram, uzņēmēju prasmēm un IKT izglītībai un apmācībai. B – Radošajai apvienībai ir kontakti ar dažādām izglītības organizācijām, senioru asociācijām, sieviešu patversmēm un migrantu asociācijām.

Website
B-Creative Association
Ingmarie Rohdin
ingmarierohdin@b-creative.link

Centre for Education and Innovation Research

Izglītības un inovāciju pētniecības centrs (CEIR) ir bezpeļņas pētniecības institūcija Rīgā, Latvijā. CEIR motivācija ir “Uz inovācijām balstīta izglītība”. CEIR veic plašu pētniecisko darbību klāstu, kas vērsts uz augstākās, profesionālās, pieaugušo, skolu un jaunatnes izglītība.Izglītības un inovācijas savstarpējo saistību un likumsakarību izpētei CEIR stāv uz izglītības, pētniecības un sadarbības pīlāriem.

CEIR neformālās izglītības pasākumi ir vērsti uz jauniešu, senioru, jauniešu, cilvēku ar ierobežotām iespējām, migrantu, kā arī patvēruma meklētāju mērķa grupām. CEIR izglītības lokusā ir arī nelabvēlīgās grupas no attāliem un lauku apvidiem.

CEIR pētījums koncentrējas uz sociālo iekļaušanu kā mērķi Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam, izmantojot neformālo izglītību. CEIR īpaša uzmanība tiek pievērsta iekļaujošai izglītības videi un elastīgiem mācību ceļiem. CEIR apmācībās ir nepieciešama arī IKT un biznesa simulāciju (digitālās uzņēmējdarbības) pielāgošanas analīze izglītojamo vajadzībām augstākajā, profesionālajā, pieaugušo un jauniešu izglītībā. CEIR apmācības programmas dažādām mērķa grupām (kopā katru gadu aptuveni 200 izglītojamie) veicina izglītojamo prasmju pilnveidošanu, lai uzlabotu viņu nodarbinātības iespējas, labklājību, sociālo iekļaušanu un ilgtspējību.

Website   |   Facebook
Jelena Zascerinska ceir2012@gmail.com
+37129435142

Island Panorama Center

Salas Panorāmas centrs ir nevalstisks, bezpartejisks un bezpeļņas organizācija un neitrāls centrs, kas atrodas Reikjavīkā, Islandē. Tā ir organizācija, kas strādā, lai veidotu tolerantu, bez rasu, bez aizspriedumiem, nediskriminatīvu sabiedrība, kurā pastāv sociālais taisnīgums un vienlīdzība visiem.

Centra galvenie mērķi ir veidot tolerantu, bez rases, ne aizspriedumaina un nediskriminējoša Islandes sabiedrība Mēs uzskatām, ka vārda brīvība nozīmē būt morāli atbildīgam jebkurā jomā mēs sakām vai darām Tāpēc mēs reklamējam, mudinām un kampaņām dažādība, iekļaušana, pieņemšana un izpratne. Mūsu mērķis ir izglītot, atbalstīt un apmācīt sabiedrību šajā jomā.

Mēs veicinām informētību un virzām uzmanību uz to, ka dažādas sabiedrības ietekme bieži vien ir lielākie šķēršļi un šķēršļi, kas mūs neļauj redzēt realitāti. Mēs darām zināmu, ka mums ir jāatbrīvojas no šiem šķēršļiem izvairieties no rasisma, diskriminācijas, naida, izpratnes un aizspriedumiem.

Mēs iebilstam pret segregāciju un atzinīgi vērtējam integrāciju un iekļaušanu reālajā dzīvē vārda jēga. Mēs arī sekojam līdzi valdības politikai imigrāciju, lai varētu lobēt, ierosināt un īstenot nepieciešamo izmaiņas. Mēs veicinām dialogus un risinām domstarpības. Mēs dodam priekšroku risinājumu meklēšanai un īstenot praktiskus pasākumus, kur mēs atšķiras. Mēs ticam, ka ir jāizmanto uzmanīga auss, mēs atzinīgi vērtējam ieteikumus, atšķirības viedokļi, šaubas un jautājumi.

Åland University of Applied Sciences

Åland University of Applied Sciences is located in the town of Mariehamn. It is a small university, which allows for close contact between teachers and students. Åland UAS offers degree programmes in Swedish in business administration, navigation, hospitality management, engineering (marine, electrical and IT) and health and caring sciences for a total of 600 students.

Åland Open University offers around 100 academic courses, lectures and seminars annually. Close cooperation and interaction with those working in the field and the community is essential.

Website

STEM COIL IR NORDPLUS PROJEKTS

Šis projekts tiek finansēts ar NordPlus programmas atbalstu. Projekta Nr.:NPHZ-2021/10050. Šis paziņojums atspoguļo tikai autora uzskatus, un NordPlus neuzņemas atbildību par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu.