Siirry suoraan sisältöön

Learnmera Oy

Learnmera / Suomi

Learnmera Oy on yksityinen aikuiskoulutus- ja käännösyritys, joka tarjoaa liiketoiminnan kielikursseja sekä käännös- ja kielentarkastuspalveluita pääasiassa yrityksille Helsingin seudulla. Kursseja tarjotaan englanniksi, suomeksi, ruotsiksi, ranskaksi, saksaksi ja venäjäksi. Learnmera Oy:lla on laaja kokemus koulutusresurssien ja verkkosivujen luomisesta, sovellusten sisällön luomisesta sekä ammatillisten verkkokurssien kehittämisestä. Learnmeran ilmaisilla kielten oppimisen ja kulttuurimateriaalia sisältävillä verkkosivuilla on ollut kymmeniä tuhansia latauksia. Learnmera on ollut aktiivinen eurooppalaisissa projekteissa vuodesta 2008 lähtien.
Learnmera tarjoaa myös IT-palveluita etenkin yrityksille ja instituutioille, jotka haluavat parantaa asiakasrajapintaa sekä läsnäoloa sosiaalisessa mediassa.
Luettelo Learnmeran aiemmista projekteista löytyy täältä.

www.learnmera.com
www.thelanguagemenu.com
Veronica Gelfgren
veronica@learnmera.com
+358 45 169 5454

B-Creative Association

B-Creative on yhdistys, joka kehittää kursseja, tapahtumia, työpajoja eri aiheista, kuten kieltenoppimisesta, virtuaalimatkustuksesta, koulutuskonsepteista ja kulttuurikonsepteista. B-Creativella on laaja verkosto Ruotsissa ja Euroopassa kansalaisjärjestöjen, koulutusorganisaatioiden ja yhdistysten kanssa. B-Creativen henkilökunnalla on kokemusta eurooppalaisista projekteista, koulutusmateriaalin kehittämisestä, markkinoinnista, verkostoitumisesta ja yksilöön keskittymisestä, jotka ovat meille keskeisiä arvoja. Henkilökunta on aiemmin työskennellyt eri kohderyhmille suunnatun koulutusmateriaalin, kuten yrittäjyystaitojen ja ICT-koulutuksen ja kehittämisen parissa. B-Creative -yhdistyksellä on yhteyksiä eri koulutusorganisaatioihin, senioriyhdistyksiin, turvakotiin ja maahanmuuttajayhdistyksiin.

Website
B-Creative Association
Ingmarie Rohdin
ingmarierohdin@b-creative.link

Centre for Education and Innovation Research

Koulutus -ja innovaatiotutkimuksen keskus CEIR (Centre for Education and Innovation Research) on voittoa tavoittelematon tutkimusinstituutti Riikassa, Latviassa. Tutkimusinstituutin lähtökohtana on “innovaatioperustainen koulutus.” Se toteuttaa laajasti tutkimustyötä keskittyen ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen, aikuiskoulutukseen sekä peruskouluun ja nuorisokoulutukseen. Koulutuksen ja innovaatioiden yhteyksien sekä säännönmukaisuuksien tutkimuksessa CEIR korostaa koulutuksen, tutkimuksen ja yhteistyön merkitystä.

Tutkimusinstituutin epäviralliset koulutukselliset aktiviteetit on tarkoitettu kohderyhmille, joihin kuuluvat nuoret, seniorit, nuoret naiset, maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat sekä muita epätasa-arvoisessa asemassa olevia kohderyhmiä.

Instituutin koulutuksellisessa keskiössä ovat myös harvaan asuttujen alueiden ja syrjäseutujen vähäosaiset ryhmät. CEIR keskittyy tutkimuksessaan sosiaalisen inkluusion teemaan huomioiden Agenda2030-toimintaohjelman kestävän kehityksen tavoitteet epäviralliselle koulutukselle. Inklusiivinen koulutuksellinen ympäristö ja joustavat oppimispolut ovat huomioituna. Koulutuksissa keskitytään analysoimaan tieto- ja viestintätekniikan sekä liiketalouden simulaatioiden soveltamista opiskelijoiden tarpeisiin korkea-asteella, ammatillisessa koulutuksessa sekä aikuis- ja nuorisokoulutuksessa. Koulutusohjelmat eri kohderyhmille (noin 200 opiskelijaa vuosittain) edistävät opiskelijoiden taitojen kehitystä parantaen heidän työllistymismahdollisuuksiaan, hyvinvointiaan, sosiaalista inkluusiota ja kestävän kehityksen tavoitteita.

Website   |   Facebook
Jelena Zascerinska ceir2012@gmail.com
+37129435142

Island Panorama Center

Island Panorama Center on valtiosta riippumaton, puolueeton, voittoa tavoittelematon ja neutraali keskus, joka sijaitsee Reykjavikissa, Islannissa. Se on organisaatio, joka pyrkii rakentamaan suvaitsevan, ei-rodullisen, ennakkoluulottoman, ei-diskriminatiivisen yhteiskunnan, jossa sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ovat kaikkia varten.

Keskuksen päätavoitteena on rakentaa suvaitsevainen, ei-rodullinen, ennakkoluuloton ja syrjimätön yhteiskunta. Uskomme, että sananvapaus tarkoittaa moraalista vastuullisuutta mitä tahansa sanomme tai teemme. Siksi edistämme, kannustamme ja kampanjoimme monimuotoisuuden, osallisuuden, hyväksynnän ja ymmärryksen puolesta. Tavoitteemme on kouluttaa ja tukea yhteiskuntaa tässä suhteessa.

Lisäämme tietoisuutta ja tuomme huomion eri yhteiskunnallisiin seikkoihin, jotka ovat usein suurimmat esteet, jotka estävät meitä näkemästä todellisuutta. Teemme selväksi, että meidän on vapautettava itsemme näistä esteistä välttääksemme rasismia, syrjintää, vihaa, ymmärrystä ja ennakkoluuloja. Vastustamme segregaatiota ja suhtaudumme myönteisesti integraatioon ja inkluusioon sanan todellisessa merkityksessä.

Seuraamme myös hallituksen maahanmuuttopolitiikkaa voidaksemme lobbata, ehdottaa ja toteuttaa tarpeellisia muutoksia. Tuemme dialogia ja ratkaisemme erimielisyyksiä. Etsimme mieluummin ratkaisuja ja toteutamme käytännön toimenpiteitä eri tavoin.
Uskomme kuunteluun, otamme mielellämme vastaan ​​ehdotuksia, erilaisia mielipiteitä, epäilyksiä ja kysymyksiä.

Åland University of Applied Sciences

Ahvenanmaan ammattikorkeakoulu sijaitsee Maarianhaminan kaupungissa. Se on pieni yliopisto, joka mahdollistaa läheisen kontaktin opettajien ja opiskelijoiden välillä. Ahvenanmaan ammattikorkeakoulu tarjoaa ruotsinkielisiä koulutusohjelmia liiketalouden, merenkulun, vieraanvaraisuuden, tekniikan (meri-, sähkö- ja IT) sekä terveys- ja hoitotieteiden alalta yhteensä 600 opiskelijalle.

Ahvenmaan avoimen yliopiston opetustarjontaan sisältyy noin 100 akateemista kurssia, luentoja ja seminaareja vuosittain. Tiivis yhteistyö ja vuorovaikutus alalla ja yhteisössä työskentelevien kesken on tärkeää.

Website

STEM COIL ON NORDPLUS-PROJEKTI

Hanketta rahoitetaan NordPlus ohjelman tuella. Projektinumero: NPHZ-2021/10050. Tämä tiedonanto heijastaa vain kirjoittajan näkemyksiä, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.