Hoppa till innehåll

STEM COIL : naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik för Collaborative Online International Learning

STEM COIL är ett treårigt Nordplus-projekt som börjar i augusti 2021 och slutar i juli 2024. Lettlands centrum för utbildning och innovationsforskning samordnar projektet och samarbetar med Learnmera Oy, Finland, B-Creative Association, Sverige, Island Panorama Center, Island, och Ålands yrkeshögskola, Finland.

STEM

STEM står för Science, technology, engineering och mathematics. STEM ger individer förmågan att lyckas och anpassa sig till denna allt mer komplexa, föränderliga tekniska värld. STEM leder till innovation som är nödvändig för att upprätthålla vår ekonomi och göra världsklimatneutral för en grönare framtid. STEM är viktigt eftersom det genomsyrar varje del av våra liv. Vetenskap finns överallt i världen och påverkar människor och allt levande på jorden.

COIL

COIL står för Collaborative Online International Learning. COIL hänvisar till virtuella mobilitetsupplevelser som är inbäddade i läroplanen och ger eleverna en möjlighet att interagera med kamrater och lärare på internationella skolor för att utvecklas interkulturell kompetens och digital kompetens samtidigt som man arbetar tillsammans på ämnesspecifika lärandeuppgifter eller aktiviteter.

STEM COIL-projektet syftar till att införliva STEM COIL-praxis in i Nordplus-länderna och länka samman olika utbildningsnivåer såsom grund-, gymnasie-, yrkes-, högskole- och vuxenutbildningsinstitutioner. Projektet kommer att utveckla en handbok om STEM COIL för lärare och utbildare från olika utbildningsnivåer. Det kommer ytterligare att stödja lärare med online undervisnings material för att förbättra deras STEM COIL färdigheter och erfarenheter för eleverna från olika bakgrunder.

STEM COIL ÄR ETT NORDPLUS PROJEKT

Detta projekt finansieras med stöd av NordPlus-programmet. Projektnr:NPHZ-2021/10050. Denna kommunikation återspeglar endast författarens åsikter, och NordPlus kan inte hållas ansvarigt för användningen som kan göras av informationen i den.