Siirry suoraan sisältöön

STEM COIL : Tiede, teknologia, tekniikka ja matematiikka kansainvälisessä, kollaboratiivisessa verkko-opiskelussa

STEM COIL on kolmivuotinen Nordplus-hanke, joka on käynnistynyt elokuussa 2021 kestäen vuoden 2024 heinäkuuhun. Latvian koulutus- ja innovaatiotutkimuksen keskus koordinoi projektia sekä toteuttaa projektin yhteistyössä seuraavien hankepartnereiden kanssa: Learnmera Oy, Suomi, B-Creative Association, Ruotsi, Island Panorama Center, Islanti ja Ahvenanmaan korkeakoulu.

STEM

STEM korostaa tieteen, teknologian, tekniikan ja matematiikan merkitystä. STEM voimaannuttaa yksilöitä kehittämään taitoja onnistumisen ja sopeutumisen tueksi jatkuvasti yhä kompleksisemmassa, muuttuvassa teknologiapainotteisessa maailmassa. STEM fasilitoi välttämättömiä innovaatioita osana talouskehitystä sekä ilmastoystävällisempää, kestävää tulevaisuutta. STEM on tärkeä osa arkeamme vaikuttaen jokaisella elämämme osa-alueella. Tiede ympäröi jokapäiväistä elämäämme vaikuttaen ihmisiin ja jokaiseen elävään olentoon maailmassa.

COIL

COIL korostaa kollaboratiivisen, kansainvälisen verkko-oppimisen merkitystä. Keskiössä ovat virtuaalisen liikkuvuuden kokemukset, jotka on sisällytetty opetussuunnitelmaan. Ne tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden vuorovaikutukseen muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa kansainvälisissä kouluissa kehittäen opiskelijoiden interkultuurisia kompetensseja ja digitaalisia taitoja oppiainekohtaisten oppimistehtävien ja toimintojen avulla.

Hankkeen tavoitteena on edistää STEM COIL-käytäntöjä Nordpuls-ohjelman maissa sekä eri opetusasteilla tuoden yhteen peruskoulun, lukion, ammatillisen, kolmannen asteen ja aikuiskoulutuksen instituutioita. STEM COIL-hanke toimittaa käsikirjan opettajille sekä opettajaksi opiskeleville eri koulutusasteille. Käsikirja sisältää materiaalia verkko-opettamisen tueksi, jotta opettajat voivat tukea erilaisista taustoista tulevien oppijoiden STEM COIL-taitojen kehittymistä ja kokemuksen karttumista.

STEM COIL ON NORDPLUS-PROJEKTI

Hanketta rahoitetaan NordPlus ohjelman tuella. Projektinumero: NPHZ-2021/10050. Tämä tiedonanto heijastaa vain kirjoittajan näkemyksiä, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.